spokonet.pl


nr tel: hasło:


- Indywidualne urządzenia elektroniczne (na zamówienie)
    - Systemy automatyki i inetligencji domowej dostosowanej do wymagań użytkownika.
    - Czujniki (komunikacja WiFi, SMS, GPRS): temperatur, wilgotności, ciśnienia, ruchu, dzwięku,
      nasłonecznienia, dymu, gazu, ilości wejść/klientów, kart zbliżeniowych, zużycia energii,
      wysokości, szerokości itp.
    - Sterowniki Włącz/wyłącz AC/DC (komunikacja WiFi, SMS, GPRS).
    - Zdalne włączniki/wyłączniki dowolnych urządzeń (komunikacja WiFi, SMS, GPRS).
    - Sterowniki dowolnych urządzeń (komunikacja WiFi, SMS, GPRS).
    - Sterowniki LED (komunikacja WiFi, SMS, GPRS).
    - Alarmy (komunikacja WiFi, SMS, GPRS).
    - Lokalizatory GPS.
    - Zabezpieczenie przed kradzieżą paliwa, skuteczne w 100% (komunikacja WiFi, SMS, GPRS).
    - Możliwa wymiana danych z pozostałymi czujnikami / modułami / sterownikami.
    - Nieograniczony zasięg urządzeń.
    - Możliwa obsługa z dowolnego telefonu / tabletu.
    - inne (zadzwoń zapytaj).